PRODUKTION

Visitet A/S har produktion i nyindrettede lokaler i Randers, hvor vores produktionsmaskiner står i et separat rum indrettet ud fra princippet  "rent rum". Vores produktionslokaler opfylder alle lægemiddelstyrelsens krav til produktion af Type IIR og FFP2 masker.

 

Når vores produktionsmaskiner tilses, bæres der kitler, handsker og hårnet. Dette er ikke et krav fra Lægemiddelstyrelsen, men vi tilstræber at oppebære et meget højt niveau i produktionen.

 

Maskinen kører derudover i et lukket system, og når råvarerullerne er påsat, er der ingen menneskelig kontakt med materialet, før de færdige masker ligger emballeret i plastposer eller i de færdige æsker.